CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Địa chỉ:122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội – ĐT:043 664 94 51 - Email: media@huunghi.com.vn