Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh
5/30/2017 3:35:11 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh.

Địa chỉ: Lô E15 + E16 + E17 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Bản công bố thông tin gồm:

- Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt đông chi nhánh

Tải về

Các bài viết khác: