9/12/2019 11:02:58 AM
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua quyết định bán cổ phiếu quỹ
9/10/2019 4:54:18 PM
Giải trình Công bố thông tin và Công bố lại thông tin Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Xuân Tiến kể từ ngày 29/3/2019, bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh Hằng làm kế toán trưởng kể từ 11/4/2019
8/30/2019 1:59:12 PM
Công bố báo cáo tài chính bán niên - 6 tháng đầu năm 2019- đã kiểm toán.
8/20/2019 8:26:33 AM
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chấp thuận ký kết giao dịch hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị với Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế ALPHA