7/10/2019 8:47:28 AM
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị với Công ty cổ phần quốc tế Bamboo.
7/2/2019 4:26:08 PM
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019.
6/10/2019 1:16:03 PM
Với mong muốn đem tới cho người tiêu dùng cơ hội may mắn nhiều hơn, Chương trình Khuyến mại "Mua Staff ngay - Quà liền tay" sẽ được gia hạn tới hết ngày 30/06/2019.