9/1/2017 8:21:46 AM
Thông tin cung cấp cho báo chi Trung thu 2017
5/30/2017 3:50:22 PM
Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh
4/9/2017 8:31:44 PM
Hữu Nghị Food đề nghị Quý công ty có nhu cầu cung ứng báo giá các mặt hàng nguyên liệu.
4/9/2017 8:31:40 PM
Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đề nghị Quý công ty có nhu cầu cung ứng báo giá các mặt hàng bao bì.