5/13/2019 3:22:13 PM
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
5/9/2019 1:41:03 PM
Tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã tiến hành thay đổi bộ nhận diện của thương hiệu bánh mì tươi Staff sau gần 13 năm thương hiệu này ra đời.
5/9/2019 1:30:09 PM
Bắt đầu từ ngày 01/04/2019, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với logo và slogan mới: "TRỌN VỊ THÂN QUEN".
5/9/2019 1:30:02 PM
Tháng 4/2019, cùng với sự thay đổi của thị trường, Hữu Nghị Food chính thức thay đổi hệ thống nhận diện, hướng tới sự hoàn thiện và phát triển hơn nữa.