9/10/2019 4:54:18 PM
Giải trình Công bố thông tin và Công bố lại thông tin Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Xuân Tiến kể từ ngày 29/3/2019, bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh Hằng làm kế toán trưởng kể từ 11/4/2019
8/7/2019 1:49:55 PM
Công ty cổ phần DNA Holding báo cáo kết quả giao dịch 2.540.609 cổ phiếu HNF, nâng tỷ lệ sở hữu lên 10.200.000 CP, chiếm 51% vốn điều lệ HNF, chính thức trở thành Công ty mẹ của HNF
7/27/2019 11:54:00 AM
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần DNA Holding
7/2/2019 4:26:08 PM
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019.