Hướng dẫn đăng bài - Tiêu đề bài viết

10/06/2021 15:14 +07 - Lượt xem: 32

Nhập nội dung vào phần này

Nếu muốn gắn link, chọn “Thêm Media” -> “Tải file” -> Chọn file tải lên -> Chọn  “Sao chép URL..”, quay về bài viết, bôi text muốn gắn, chọn “Thêm/sửa đường dẫn”, paste vào ô hiện ra, ấn enter. ví dụ muốn nhập link cho từ “xem tại đây”

 
Bài xem nhiều