Tiêu đề tin tức

10/06/2021 16:47 +07 - Lượt xem: 538

Nhập nội dung.Muốn chèn file thì chọn Thêm Media, tải file lên, sao chép url của file rồi gắn vào text muốn gắn file.Ví dụ gắn link...

Nhập nội dung.
Muốn chèn file thì chọn Thêm Media, tải file lên, sao chép url của file rồi gắn vào text muốn gắn file.
Ví dụ gắn link cho text “Xem tại đây”

 
Bài xem nhiều