Quan hệ cổ đông

Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 09.06.2020

Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 09.06.2020

10 Jun

Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 09.06.2020.

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức đã đọc

Sản phẩm nổi bật

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food