Tin tức

HSCB Bánh cake

HSCB Bánh cake

28 Nov

Hồ sơ công bố các sản phẩm bánh Cake

1. HS TCB bánh bông lan cuộn kem hương dâu

- Hồ sơ TCB xem tại đây

- Công văn bổ sung nhãn (1), (2), (3)

2. HS TCB bánh bông lan cuộn kem hương cốm. Xem tại đây

3. HS TCB bánh bông lan cuộn kem sữa

- Hồ sơ TCB xem tại đây

- Công văn bố sung nhãn (1), (2)

4. HS TCB bánh bông lan tầng kem hương dâu. Xem tại đây

5. HS TCB bánh bông lan tầng kem hương cốm. Xem tại đây

6. HS TCB bánh bông lan tầng kem sữa. Xem tại đây

7. HS TCB Staff bánh bông lan nho. Xem tại đây

8. Công văn bổ sung nhãn thêm logo Hữu Nghị. Xem (1), (2), (3)

Tin tức đã đọc

Sản phẩm nổi bật

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food