Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc và bổ nhiệm nhân sự thay thế

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc và bổ nhiệm nhân sự thay thế

05 Oct

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc và bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức đã đọc

Sản phẩm nổi bật

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food