Quan hệ cổ đông

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

02 Jan

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ Số 01/NQ-TPHN do Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị kí ngày 02/01/2020.

Theo đó bổ nhiệm ông Tạ Nguyên Hải - Thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuỗi cung ứng kể từ ngày 02/01/2020.

Chi tiết xem tại đây>>

Tin tức đã đọc

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

02 Jan

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ Số…

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: 6.000 đ

Giá bán lẻ: 4.000 đ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food