Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm tin bài

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

31 Mar

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực…

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

08 Jan

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước đến 31/12/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

08 Jan

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần thực phẩm…

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với ông Tạ Nguyên Hải

02 Jan

Nghị quyết về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ Số…

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: 6.000 đ

Giá bán lẻ: 4.000 đ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food