Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung tài liệu đại hội dự kiến

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung tài liệu đại hội dự kiến

20 Mar

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung tài liệu đại hội dự kiến.

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức đã đọc

Sản phẩm nổi bật

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food