STT
Chức danh
Số lượng
Nơi làm việc
Ngày tạo
Ngày kết thúc
1

50

Hà Nội - Miền Bắc

3/1/2017 3:01:47 PM

10/30/2017 12:00:00 AM

2

200

 Hà Nam; Hà Nội

 

7/6/2017 1:41:26 PM

9/15/2017 12:00:00 AM

3

100

Các quầy trong khu vực Hà Nội.

8/10/2017 10:07:29 AM

8/30/2017 12:00:00 AM

4

10

Cầu Giấy, Hà Đông,Long Biên

5/14/2017 4:19:24 PM

9/30/2017 12:00:00 AM

 

    Liên hệ

Các ứng viên có đủ tiêu chuẩn và mong muốn gia nhập vào Hữu Nghị, vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển qua các hình thức sau:

Qua email: tuyendung@huunghi.com.vn

Ghi tiêu đề email: “Mã chức danh + Họ và tên ứng viên”. Tên file hồ sơ trùng tiêu đề email.

Hoặc gửi trực tiếp: Ghi rõ vị trí tuyển dụng ngoài bìa hồ sơ

Phòng Tổ chức - Nhân sự - Công ty CPTP Hữu Nghị

Điện thoại: 043.665.8342 (Mr Hiếu)

Email: tuyendung@huunghi.com.vn