Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu; tình hình sử dụng vốn trái phiếu bán niên 2023

18/07/2023 14:04 +07 - Lượt xem: 15421

Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu; tình hình sử dụng vốn trái phiếu bán niên 2023.

Xem chi tiết tại đây.

 
Bài xem nhiều