Tin nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng bán hàng
04. 3664 2431 - 32 - 33      
Sale@huunghi.com.vn    
Phòng Marketing
04.3664 9451      
Marketing@huunghi.com.vn    
Phòng Xuất khẩu
0084 - 4 3668 6334      
Im-export@huunghi.com.vn    
Phòng Bakery
04 3668 6913      
bakery@huunghi.com.vn    

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY

Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food) tiền thân là Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị trực thuộc Công ty Thực phẩm Miền Bắc được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 08/12/1997. Năm 2006, Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị. Tháng 6 năm 2009 để phù hợp hơn vị thế trong ngành và định hướng phát triển trong tương lai, Công ty một lần nữa được đổi tên thành Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Từ tháng 3 năm 2011 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị chính thức trở thành thành viên chính thức của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.