Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, bạn có thể gửi email tới media@huunghi.com.vn, sử dụng form liên hệ phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và số điện thoại chúng tôi cung cấp.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2070046762615!2d105.83514381495473!3d20.984337694669136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf17e480a7f%3A0x4f91ae9dc42985a3!2zSOG7r3UgTmdo4buLIEZvb2Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1622518920769!5m2!1svi!2s
  • Họ và tên *
  • Email *
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Nội dung *
  •  

* là các trường bắt buộc phải điền.
Vui lòng cung đầy đủ thông tin để quá trình trao đổi được diễn ra thuận lợi hơn.